GARANTIER

Trafiksäkerhetsgaranti 1 månad eller 100 mil:
Denna garanti omfattas av alla bilar som sålts av BD Stockholm Bil AB.
Gäller dock ej för bilar under 30.000:-, bilar i den kategorin säljs helt utan garantier.

  1. Omfattning 

Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening. Garantin omfattar fel på bilen med undantag för extrautrustning så som radio, CD-spelare, motorvärmare, kupévärmare, dieselvärmare, larm och dylikt. Garantin omfattar heller inte elektriska komponenter så som elhissar, elspeglar, aux-uttag eller elektrisk bagagelucka. Om denna utrustning finns specificerad i bilens annons tillhör det kundens undersökningsplikt att kontrollera att funktionerna fungerar. Garantin gäller inte för fel om BD Stockholm Bil AB kan bevisa att bilen har blivit behäftad med fel på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen som sannolikt har inverkat på felets uppkomst, omfattning eller normal förslitning. Garantin gäller inte heller om kunden ej följt tillverkarens krav/rekommendationer gällande skötsel och service av fordonet.

  1. Fel 

Med de undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan och som inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, med hänsyn till bilens pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

  1. Reklamation 

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska han snarast möjligt underrätta BD Stockholm Bil AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra garantianspråk.

  1. Konsumentköplagen 

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art.

EXTERNA GARANTIER

Vi jobbar exklusivt med Solid Bilgaranti.
Vi erbjuder via Solid externa tillvalsgarantier från 12 månader till 36 månader.
Garantierna finns i tre olika omfattningar – Small, Medium & Large.
Kontakta oss för mer information.

FINANSIERING

Vi jobbar exklusivt med DNB Finans.
Vi skräddarsyr din finansiering på ett optimalt sätt oavsett val av bil.
Under bilar i lager kan du även räkna på vad det skulle kosta att finansiera din nya bil.

FÖRSÄKRING

Vi ser till att din bil alltid är försäkrad vid leverans.
Vårt samarbete med Trygg-Hansa ger dig dessutom gratis helförsäkring 2 veckor från leveransdatum samt 35% rabatterad premie första halvåret om du väljer att fortsätta via Trygg-Hansa.

BETALNING AV BIL

Vi tillhandahåller flera olika betalsätt för enkla och säkra transaktioner.
Vi tar emot BG-betalningar & Swish.
Kontanter accepteras ej.
Betalning görs enklast på plats. Medtag bankdosa eller mobilt bank-id.

EXTRAUTRUSTNING

Saknar bilen den utrustning du önskar? Inga problem.
Vi har förmånliga priser och väldigt goda samarbeten som möjliggör eftermontering av tex dragkrok, motorvärmare och dylikt.