Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-förordningen GDPR i kraft. GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

BD Bil AB kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att kunna leverera våra tjänster.

Full information hittar du i följande PDF dokument : Integritetspolicy